مطالب توسط dradmin

تزريق فيلرها

در افراد جوان تر و كسانيكه در هر سنى شادابى و قوام پوستى خوبى دارند در صورت ايجاد شدن خطوط عميق تر كه به درمانهاى ديگر جواب نمى دهند ميتوان فيلر تزريق كرد. در افرادى كه اين قوام مناسب زير پوست ندارند قبل از انجام فيلر بايد روشهاى مختلف جوانسازى را كه در صفحات قبل […]

ليفت اجزا صورت

افتادگى هايى كه در پوست افراد اتفاق مى افتد ناشى از افزايش سن،ژنتيكِ قوام پوست و در عين حال مشكلات اكتسابى به دليل رسيدگى نامناسب پوست مي باشد. يكى از مهمترين عوامل اكتسابى نيروى جاذبه زمين ميباشد كه به مرور افتادگى پوست را بخصوص در ناحيه صورت شدت ميبخشد. جهت فائق آمدن به اين مشكلات […]

جوان سازی صورت

پوست از لايه هاى متفاوتى تشكيل شده كه براى رسيدن به هدف جوانسازى بايد تشخيص داد كه براى هر فرد مراجعه كننده چه روشى متناسب با شرايط ظاهر فرد بايد در نظر گرفته شود. روشهاى موجود عبارتند از : ميكرودرم ابرژن: رسيدگى به خارجى ترين لايه پوست ميكرونيدلينگ:ايجاد ميكروكانالهايى در پوست جهت ورود مواد مغذى […]