جوان سازی صورت

پوست از لايه هاى متفاوتى تشكيل شده كه براى رسيدن به هدف جوانسازى بايد تشخيص داد كه براى هر فرد مراجعه كننده چه روشى متناسب با شرايط ظاهر فرد بايد در نظر گرفته شود. روشهاى موجود عبارتند از : ميكرودرم ابرژن: رسيدگى به خارجى ترين لايه پوستميك…